• Voor werkgevers die anders gaan werken

    Actuele arbeidsmarktkennis gecombineerd met jarenlang ‘in het veld’ ervaring

Hoe we werken

The Addstore is in Nederland hét reclamebureau voor het ontwikkelen van een duurzame match (dus een langdurige arbeidsrelatie) tussen medewerker en werkgever.

de weg naar een werkgeversmerk

Een werkgeversmerk moet passen bij een organisatie, moet relevantie hebben voor de wervingsdoelgroepen én moet onderscheidend zijn ten opzichte van andere werkgevers in de regio.

Om al deze doelen te kunnen bereiken, gaan we op zoek naar het DNA van de organisatie. Dat doen we door te kijken naar missie en visie en hoe men die in de praktijk brengt. Maar we houden ook meerdere groepsgesprekken met medewerkers binnen alle lagen van de organisatie. Op die manier krijgen we een gevoel bij de bedrijfscultuur.

Als we optimaal willen inspelen op de pull-factoren van de doelgroep (zoals bijvoorbeeld cultuur, opleidingsmogelijkheden en groei), dan is het belangrijk om te weten wat de wervingsbehoefte is. Wie zoek je, wat heb je de doelgroep te bieden en waar zitten de potentiële medewerkers nu?

Last but not least moeten we het concurrentieveld op de arbeidsmarkt in kaart brengen. Wie zijn de (regionale) concurrenten, wat bieden zij en hoe ziet hun communicatie eruit? Door inzichtelijk te krijgen wie de concurrent is kun je tot een uniek en onderscheidend aanbod komen. En dat is essentieel in arbeidsmarktcommunicatie.

1
2
3
1

Om al deze zaken goed te kunnen bepalen gaan we op zoek naar het DNA van de organisatie. Dit doen we door goed te kijken naar missie en visie van de organisatie en hoe de organisatie die in de praktijk brengt. Maar we houden ook meerdere groepsgesprekken met medewerkers van hoog tot laag in de organisatie. Op die manier krijgen we een goed beeld van de gehele bedrijfscultuur.

2

Als we optimaal willen inspelen op de pull-factoren van de doelgroep dan is het belangrijk om weten wat de wervingsbehoefte is van een organisatie. Wie zoeken we, wat hebben we deze doelgroep te bieden en waar zitten deze potentiële medewerkers nu?

3

Last but not least moeten we het concurrentieveld op de arbeidsmarkt in kaart brengen. Wat zijnde (regionale) concurrenten, wat bieden zij en hoe ziet hun communicatie er uit? Door inzichtelijk te krijgen wie de concurrent is, kun je veel beter tot een uniek en onderscheidend aanbod komen. Iets wat heel belangrijk is in het maken van goede wervings communicatie.

Duurzame match

The Addstore is in Nederland het arbeidsmarkt communicatiebureau dat het beste in staat is om een Duurzame Match (oftewel een langdurige arbeidsrelatie) tussen medewerker en werkgever tot stand te brengen.

Onze voorwaarden voor een Duurzame Match:

1. Voorstudie van het dna van een onderneming

Een duurzame match vraagt om een gedegen voorstudie van het DNA van een onderneming en de wensen van de doelgroep.

2. Onderscheidende communicatie

Een duurzame match vraagt om onderscheidende communicatie die aansluit bij de strategische doelen die we samen met onze opdrachtgevers formuleren.

3. Altijd (klant)resultaatgericht

Een duurzame match is het échte resultaat waar klanten in geïnteresseerd zijn. Het verrijkt de klant én de kandidaat. Deze mensen worden ambassadeurs van het (arbeidsmarkt)merk.

4. Onafhankelijk van media en middelen

Een duurzame match vraagt om een partij die onafhankelijk opereert van media en middelen. Want elke opdracht verdient de beste oplossing. Wat voor oplossing dat ook is.

5. Oprechte samenwerking

Een duurzame match vraagt om een open samenwerking met de opdrachtgever maar ook met andere spelers in het arbeidsmarktecosysteem. Zodat het verhaal zichtbaar wordt en dus resultaat gaat opleveren.

6. Oprechte interesse in mensen

Een duurzame match vraagt om een partij die interesse heeft in mensen en scherp observeert: dit zijn de beste ingrediënten voor een duurzame relatie met opdrachtgevers.