Diversity Dive

Welkom bij de Diversiteits Scan van the Addstore. Via een aantal vragen brengen wij de huidige stand van zaken rondom diversiteit binnen uw organisatie in kaart. Om vervolgens met een concreet verbeterplan op de korte-en lange termijn aan diversiteit te gaan werken.