Gegevensverwerking

The Addstore verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website voor het accepteren van jouw aanvraag en om te monitoren of deze website voldoende aansluit bij de wensen van de bezoekers. Daarnaast is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van The Addstore en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotie-activiteiten en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik ervan.

Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.